Rachunkowość i Podatki - Strona główna

Rachunkowość i Podatki - listopad 2016

rachunkowość i podatki


Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Niższa stawka CIT dla małych i nowych podatników

Kto płaci podatek od nieruchomości w spółce cywilnej

Nabycie uprawnień zawodowych bez związku z przychodem

Opublikowano nowe wersje struktur JPK

Darmowa aplikacja do przesyłania JPK_VAT

Firmowe auto używane do prywatnych celów przedsiębiorcy – skutki w PIT

Preferencyjne składki dla początkujących przedsiębiorców w 2017

Przegląd interpretacji i orzeczeń


Temat miesiąca

Zapłata gotówką pozbawi kosztów podatkowych


Podatki

CIT i PIT

Kurs waluty właściwy do ustalenia różnic kursowych na rachunku bankowym

Ulepszenie spółdzielczego lokalu użytkowego

Wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników

Zakup roweru a koszty działalności

VAT

Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Europejskiego Funduszu Społecznego a zwolnienie z VAT

Opodatkowanie usług montażu regałów świadczonych w Niemczech

Stawka VAT dla wynajmu powierzchni na cele reklamowe

Koszty wykonania zastępczego własnym sumptem a VAT

Kurs przeliczeniowy przy imporcie usług

Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu za wynagrodzeniem podlega VAT


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego


Dowody księgowe

Czy na rachunku z umowy cywilnoprawnej musi być podpis zleceniobiorcy


Księga przychodów i rozchodów

Spółka osobowa i wspólnik mogą stosować różne metody ustalania różnic kursowych


ZUS przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za składki po podpisaniu intercyzy

Zagraniczny zasiłek bez wpływu na składki z firmy


Pracownicy

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2017

Świadczenia pracownicze

Posiłki dla pracowników a przychód ze stosunku pracy

„Dodatek delegacyjny” dla pracownika zwolniony od PIT

Składki ZUS

Umowa z matką-emerytką bez wynagrodzenia i składek


Kontakty z urzędem

Interpretacja podatkowa gdy wątpliwości wynikają z prawa handlowego

Co z NIP i REGON po przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o.

Kontrola skarbowa ma prawo weryfikować księgi


Organizacja biura rachunkowego

Informowanie klienta o godzinach pracy

Czy w 2017 wolno zawrzeć umowę zlecenia bez wynagrodzenia

Czy można zawrzeć umowę zlecenia w formie dokumentowej

Wynagrodzenie ze zlecenia liczone „od dokumentu”


Nowe prawo


Rachunkowość i Podatki - październik 2016

Aktualności

Agio aportowe bedzie opodatkowane

Dofinansowanie wynagrodzenia dyrektora szkoły i przedszkola objęte PIT

Podstawa wymiaru składek delegowanych pracowników

Minimalne wynagrodzenie za pracę na zlecenie

Sankcje za brak wpłaty na zfron

Zaniechanie poboru podatku od sieci handlowych

Przegląd interpretacji i orzeczeń


Temat miesiąca

Zbiegi egzekucji – nowe zasady potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków

Podatki

VAT

Montaż mebli kuchennych – sprzedaż towarów czy modernizacja mieszkania

Prawo do odliczenia VAT z biletu kolejowego

Opodatkowanie VAT kwoty otrzymanej jako wadium w przetargu

CIT i PIT

Nieściągalna wierzytelność – koszt brutto czy netto

Odszkodowanie za śmierć pracownika kosztem podatkowym

Korekta przychodu w związku z błędnym wystawieniem faktury przed 1.01.2016

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie najmu prywatnego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Potwierdzanie sald należności

Księga przychodów i rozchodów

Jak zaksięgować koszty obróbki towarów

Dowody księgowe

Jak długo przechowywać dokumentację podatkową w przypadku odliczania straty

Kasy rejestrujące

Sprzedaż książek z płytami CD przez szkołę językową a kasa rejestrująca


ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe składki ZUS w razie zawieszenia lub zakończenia działalności i podjęcia nowej przed upływem 2 lat

Prawo do dwóch rent a składki z firmy

Pracownicy

Wynagrodzenia

Obniżka pensji – forma zmiany umowy o pracę

Prawo pracy

Ile trwa wypowiedzenie wysłane pocztą

Urlop wypoczynkowy dla osoby z krótkim stażem

Wymuszenie odbioru zaległego urlopu po 30 września

Dokumenty ZUS

Korekta dokumentów rozliczeniowych z błędem krytycznym

Składki ZUS

Oskładkowanie kwartalnego zlecenia stanowiącego kolejną taką umowę


Działalność gospodarcza

Zmiana przedmiotu działalności – czy potrzebna jest zmiana umowy spółki z o.o. i ogłoszenie w KRS

Organizacja biura rachunkowego

Od doradcy można wymagać więcej niż od przeciętnego obywatela


Nowe prawo

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - wrzesień 2016

rachunkowość i podatki


Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Nowe formy czynności prawnych

Łatwiej dokonywać potrąceń z pensji

Obowiązki pracodawców wysyłających pracowników do Polski

Mniejsze refundacje i minimalna pensja młodocianych

Obszerne zmiany w polskim prawie celnym

E-papierosy na cenzurowanym

Podatek bankowy nie tylko od instytucji finansowych

Przegląd interpretacji i orzeczeń


Temat miesiąca

Opodatkowanie VAT świadczeń na rzecz pracowników


Podatki

VAT

Odwrotne obciążenie VAT przy nabyciu notebooków i smartfonów

Zbycie własnych wierzytelności bez VAT

Wywozowy Dokument Towarzyszący a stawka 0% na eksport towarów

CIT i PIT

Ustalanie przychodów z najmu zaliczanego do działalności gospodarczej

Odsetki za opóźnienia płatności przez kontrahentów – źródło przychodu

Korekta przychodów i kosztów wyrażonych w walucie obcej – jaki kurs waluty


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Dzierżawa i sprzedaż udziałów w księgach rachunkowych


ZUS przedsiębiorcy

Rozłożenie na raty składek niepodlegających umorzeniu w celu skorzystania z abolicji


Pracownicy

Wynagrodzenia

Jakie potrącenia ze zlecenia po zakończeniu stosunku pracy

Świadczenia pracownicze

Brak pisemnej umowy szkoleniowej a prawo pracownika do ulgi podatkowej i składkowej

Prawo pracy

Zasady rozliczania zaległych urlopów

Skutki nieprawidłowego pouczenia pracownika o odwołaniu do sądu pracy

Czy można zrobić korektę zfśs, przesyłając drugą ratę odpisów


Kontakty z urzędem

Odroczenie terminu wysłania JPK – właściwość organu


Organizacja biura rachunkowego

Wynagrodzenie za „urzędówkę” nie jest odszkodowaniem


Nowe prawo


Rachunkowość i Podatki - sierpień 2016

Aktualności

JPK bez faktur zakupu

Podatek od sprzedaży detalicznej już od września

Skuteczniejsze zapobieganie unikaniu opodatkowania

Najpierw umowa, potem świadczenie pracy

Zmiany w rozliczaniu VAT od WNT paliw silnikowych

Dłuższe okresy wymówienia dla okresowych pracowników

Przegląd interpretacji i orzeczeń


Temat miesiąca

Ochrona rodziców przed zwolnieniem z pracy

Podatki

VAT

Opodatkowanie zaliczki na poczet WDT

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu dla celów VAT w przypadku samochodów demonstracyjnych

Wydawanie voucherów – czy podlega VAT

Odwrotne obciążenie przy dostawie przemysłowych komputerów mobilnych

CIT i PIT

Powypadkowy remont auta objętego ubezpieczeniem assistance

OC z polisy sprawcy wypadku – czy jest przychodem

Zmiana nawierzchni parkingu – ulepszenie czy remont

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wynajem lokalu użyczonego przez kontrahenta a korzystanie z ryczałtu

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Księgowanie rozliczenia strat bilansowej i podatkowej

Księga przychodów i rozchodów

Przychodów i kosztów spółki nie ujmuje się w księdze indywidualnego przedsiębiorcy


ZUS przedsiębiorcy

Abolicja – kiedy mimo upływu terminu składania wniosków można ubiegać się o umorzenie długu wobec ZUS

Dodatkowe zarobki trzeba zgłosić do ZUS

Pracownicy

Wynagrodzenia

Potrącenia zaległych składek ZUS z nagrody i alimentów

Prawo pracy

Przymusowy urlop wypoczynkowy podczas wypowiedzenia

Przerwanie urlopu pracownika – jakie skutki

Świadczenia pracownicze

Czy okazjonalny prezent to przychód pracownika

Dokumenty ZUS

Problem z wyliczeniem składki zdrowotnej w raporcie ZUS RCA

EKUZ na czas delegacji pracownika


Kontakty z urzędem

Przekazanie nadpłaty w CIT na podatek od nieruchomości


Organizacja biura rachunkowego

Zapłata podatku za klienta przez biuro rachunkowe

Niezłożenie VAT-UE przez przeoczenie nie jest wykroczeniem skarbowym


Nowe prawo

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - lipiec 2016

rachunkowość i podatki


Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Odroczenie terminów wdrożenia JPK także dla podatników niebędących przedsiębiorcami

Posiłki na wynos z 8% VAT

Pełnomocnictwo ogólne upraszcza kontakty z fiskusem

Przegląd interpretacji i orzeczeń


Temat miesiąca

VAT w gastronomii


Podatki

VAT

Faktura dokumentująca przedpłatę – czy powstaje obowiązek podatkowy w WNT

Korzystanie z autostrad za granicą to nie import usług

NIP z prefiksem można stosować także na fakturach dokumentujących sprzedaż krajową

Obrona dobrego imienia a naliczony VAT

Zwolnienie podmiotowe dla biegłego rewidenta

CIT i PIT

Utracona zaliczka nie jest kosztem podatkowym

Diety podróżującego przedsiębiorcy jako koszt uzyskania

Korekty deklaracji CIT-8 – nadpłata w jednym roku, zaległość w kolejnym

Przychód z tytułu ustanowienia przez przedsiębiorcę służebności przesyłu

PCC

Zwolnienie od PCC pożyczki między członkami rodziny


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Powierniczy przelew wierzytelności w księgach rachunkowych

Księga przychodów i rozchodów

Dotacje dla szkoły niepublicznej poza pkpir

Kasy rejestrujące

Przekwalifikowanie kasy fiskalnej na rezerwową


ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód i działalność gastronomiczna w ramach spółki cywilnej – ile składek zdrowotnych

Ulgowy ZUS po zawieszeniu firmy


Pracownicy

Wynagrodzenia

Jednoczesne godziny nadliczbowe i praca nocna potrójnie opłacane

Prawo pracy

Przesunięcie terminu urlopu przez pracodawcę

Składki ZUS

Zlecenie dla ucznia

Zlecenie dla emeryta – ze składkami czy bez

Dokumenty ZUS

Błędy informujące o różnicy podstaw wymiaru składek w stosunku do miesiąca poprzedniego

Dwa różne błędy informujące o przekroczeniu 30-krotności podstawy wymiaru składek


Kontakty z urzędem

Koszty upomnienia wysłanego przez ZUS – kiedy powstają i w jakiej wysokości

JPK także dla małego przedsiębiorcy, ale dobrowolnie

Jak zapłacić mandat drogowy przez internet


Organizacja biura rachunkowego

Błąd błędowi nierówny


Nowe prawo


Rachunkowość i Podatki - czerwiec 2016

Aktualności

JPK od 1 lipca dla największych firm / 4

Rejestr zakupów i sprzedaży VAT do wglądu fiskusa / 5

Można sprawdzić status podatkowyczeskiego kontrahenta / 7

CEIDG nie uprzedza o wykreślaniu niewznowionej działalności / 8

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 9


Temat miesiąca

Kontrakt menedżerski – zasady opodatkowania i oskładkowania / 13

Podatki

VAT

Obciążanie nabywców usług transportowych opłatami za przestój / 24

Fakturowanie usługi szkoleniowej wykonywanej w Polsce dla firmy zagranicznej / 25

Wprowadzenie prywatnego auta do firmy nie daje prawa do odliczenia VAT / 25

Duplikat e-faktury w formie papierowej / 27

CIT i PIT

Środek trwały kupiony w 2015 na raty – czy konieczna korekta kosztów / 27

Uproszczona ewidencja kosztów zakupu materiałów i towarów a ustalanie zaliczek na CIT i PIT / 29

Skutki umorzenia części składek ZUS przedsiębiorcy / 31

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Kurs waluty stosowany do rozliczenia zagranicznej podróży służbowej / 32

Księga przychodów i rozchodów

Zestawienie faktur zakupu jako dowód księgowy / 34

Kasy rejestrujące

Zgubiony paragon a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy / 35


ZUS przedsiębiorcy

Terminowa wpłata ważniejsza niż deklaracja / 36

Składki pomniejsza tylko ten, kto płaci ubezpieczenie chorobowe / 37

Pracownicy

Wynagrodzenia

Jak dokonywać potrąceń niealimentacyjnych przy dwóch terminach wypłat w miesiącu / 38

Prawo pracy

Umowy zawarte w czasie ciąży na celowniku ZUS / 40

Składki ZUS

Dwa zlecenia – jakie składki / 43

Dokumenty ZUS

Nieaktywna opcja „Nie wysyłaj” przy sporządzaniu raportów korygujących / 44

Łączenie kartotek ubezpieczonych w programie Płatnik / 45


Działalność gospodarcza

Pełnomocnictwo w CEIDG ułatwi obsługę klienta / 47


Kontakty z urzędem

Korekta zeznania za lata ubiegłe –­ z uzasadnieniem czy bez / 49

Wszczęcie egzekucji należności wobec ZUS nie zawsze jest poprzedzone upomnieniem / 50


Organizacja biura rachunkowego

Księgowi muszą się doubezpieczać od odpowiedzialności cywilnej, doradcom podatkowym wystarczy jedna polisa / 52


Nowe prawo

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - maj 2016

rachunkowość i podatki


Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Deklaracje z lat poprzednich warto skorygować przed 1.07.2016 / 4

Przedsiębiorca musi mieć tytuł prawny do nieruchomości / 6

Czy ryczałt za nieodpłatne używanie służbowego samochodu obejmuje paliwo / 8

Sprzedaż towarów i usług pracownikom po preferencyjnych cenach – niekorzystne skutki w VAT / 10

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 11


Nowe prawo


Temat miesiąca

Obliczanie i ewidencja odpisów na zfśs / 17

Odpisy na zfśs jako koszty uzyskania przychodów / 22


Podatki

VAT

Skonto można rozliczyć mimo braku faktury korygującej od unijnego kontrahenta / 26

Wydłużenie terminu płatności – czy trzeba wystawić fakturę korygującą / 27

Rozliczenie VAT od sprzedaży elektrośmieci / 28

Usługi pośrednictwa w odzyskaniu VAT – jaka stawka VAT / 29

CIT i PIT

Kara umowna za nieprawidłowości w dokumentacji medycznej jako koszt podatkowy / 30

Nieodliczony zwrot VAT z faktury VAT-RR – czy jest kosztem / 31

Zbycie nieruchomości uzyskanej wskutek rozszerzenia wspólności majątkowej – czy powstaje przychód / 32


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Zaliczenie składnika majątku do środków trwałych po roku używania / 35

Księga przychodów i rozchodów

Specyfikacja zawartości przesyłki jako podstawa zaksięgowania kosztu w pkpir / 39

Jak udokumentować zakupy na targowisku / 40


ZUS przedsiębiorcy

Skutki pomyłkowej zapłaty zaniżonej składki chorobowej / 42

Działalność oświatowa i działalność gospodarcza – ile składek zdrowotnych / 43

Błędnie opisana wpłata na ubezpieczenie chorobowe / 44


Pracownicy

Wynagrodzenia

Jak ustalić podstawę wymiaru odprawy rentowej / 46

Świadczenia pracownicze

Po jakim kursie przeliczyć zagraniczne wydatki podróżującego pracownika, pokryte z jego środków / 47

Zwracane pracownikom koszty wyjazdów służbowych nie podlegają PIT ani ZUS / 48

Dokumenty ZUS

Pobieranie danych płatnika i ubezpieczonych w Interaktywnym Płatniku Plus / 49


Kontakty z urzędem

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli / 51


Organizacja biura rachunkowego

Zlecający obsługę księgową ma również obowiązki / 55


Rachunkowość i Podatki - kwiecień 2016

Aktualności

Nowy wzór pkpir / 4

Składka wypadkowa od 1.04.2016 / 5

Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia VAT od usług budowlanych / 6

Można mniej zapłacić do NFZ, gdy pracownik jest na zasiłku / 8

Zmiany w prawie celnym od 1.05.2016 / 9

Przegląd interpretacji i orzeczeń - kwiecień 2016 / 10


Temat miesiąca

Ulga prorodzinna / 13


Podatki

VAT

Obowiązek składania informacji VAT-26 po wykupie samochodu z leasingu / 23

Termin rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę w przypadku samofakturowania / 24

Badania kliniczne prowadzone przez lekarza nie korzystają ze zwolnienia od VAT / 25

Czy otrzymując zaliczkę na poczet WDT, trzeba wystawić fakturę / 27

CIT i PIT

Umowa najmu wspólnika ze spółką osobową – jak rozliczać koszty / 28

Sprzedaż lokalu użytkowego po przekształceniu prawa spółdzielczego we własność a podatek dochodowy / 29

Wyrównanie szkody poniesionej przez klienta biura rachunkowego – skutki w PIT / 31

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Korekta przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych / 33

Księga przychodów i rozchodów

Odpisy na nieściągalne należności w pkpir / 36

Kasy rejestrujące

Czasowe zaprzestanie sprzedaży detalicznej nie oznacza konieczności wyrejestrowania kasy fiskalnej / 38


ZUS przedsiębiorcy

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek złożyć ZUS DRA / 40

Kiedy renta rodzinna zwalnia ze składki zdrowotnej / 42

Zaprzestanie usług na rzecz byłego pracodawcy umożliwia wybór niższego ZUS / 42


Pracownicy

Wynagrodzenia

Jak liczyć płacę urlopową po długiej chorobie / 44


Składki ZUS

Opłacanie składek za zleceniobiorców będących emerytami i rencistami / 45


Dokumenty ZUS

Dwa raporty składkowe z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia / 48


Prawo Pracy

Ile zwolnienia na dzieci u kolejnego pracodawcy / 49Działalność gospodarcza

Umowa zlecenia – działalność wykonywana osobiście czy w ramach firmy / 51Kontakty z urzędem

Biuro może odmówić okazania pkpir bez żadnych sankcji / 53


Inspektor pracy ma prawo kontrolować znienacka / 53Organizacja biura rachunkowego

Konkurencyjna działalność byłego pracownika może stać się przyczyną wielu sądowych sporów / 56


Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - marzec 2016
Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Wpis w CEIDG poinformuje o sposobie prowadzenia ewidencji i rozliczenia podatków / 4

Nowe elektroniczne wzorce uchwał spółek / 6

Działalność socjalna nie skutkuje obowiązkiem stosowania preproporcji / 7

Wzrosły refundacje antykryzysowe i minimalna pensja młodocianych / 9

Wyższe grzywny od 1.01.2016 / 10

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 11


Nowe prawo


Temat miesiąca

Rabaty – skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy / 15


Podatki

VAT

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna rozliczana procedurą uproszczoną / 24

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez hotel za pobyt podczas szkolenia / 25

Finansowanie zakupu okularów dla pracownika – prawo do odliczenia VAT / 26

Najem zwolniony z VAT wpływa na limit zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców / 27

CIT i PIT

Moment powstania przychodu ze sprzedaży udziałów/akcji u osoby fizycznej– zmiana od 1.01.2016 / 28

Nowe zasady korekty – czy stosować je do przychodów i kosztów za 2015 / 30

Zapłata zaległej faktury przed złożeniem zeznania a zwiększenie kosztów podatkowych / 31

Abonament medyczny dla zleceniobiorców jako koszt firmy / 32


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Jak rozliczyć niedobory i nadwyżki w magazynie towarów / 34

Księga przychodów i rozchodów

Sposób numerowania dokumentacji w pkpir / 39

Skutki ujęcia fikcyjnych faktur zakupu towaru w pkpir / 40

Dowody księgowe

Przechowywanie danych osobowych z faktury / 41

Kasy rejestrujące

Sprzedaż pracownikom używanych telefonów a kasa fiskalna / 42


ZUS przedsiębiorcy

Zamknięcie działalności zaraz po jej założeniu a preferencyjny ZUS / 43

Dwie umowy o pracę i firma – od 2016 / 43

Obniżenie etatu a składki z własnej działalności / 44


Pracownicy

Zasiłki

Pracownikowi-dłużnikowi zostawiamy większy zasiłek / 45

Prawo pracy

Od kiedy liczyć bieg 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony / 47

Akta osobowe dostosowane do zmienionych przepisów / 48

Składki ZUS

Składka chorobowa od wypłaty za miesiąc, w którym zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniu / 49

Dokumenty ZUS

Wyrejestrowanie spółki cywilnej jako płatnika składek ZUS / 50

Wyrównania zasiłku macierzyńskiego – jaki kod świadczenia / 53


Kontakty z urzędem

Kara porządkowa także dla biura rachunkowego / 54

Jak zaskarżyć niekorzystną interpretację podatkową / 55


Organizacja biura rachunkowego

Jak liczyć 3-letni okres przedawnienia względem ubezpieczyciela / 57


Rachunkowość i Podatki - luty 2016

Aktualności

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych / 4

Odsetki od zaległości z tytułu importu towarów – od 1.01.2016 / 6

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika – stosowanie w praktyce / 7

Unicestwienie udziałów na skutek podziału spółki podatnika CIT / 8

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 10

Kalendarium obowiązków podatkowych, księgowych i wobec ZUS – od połowy lutego do końca maja 2016 / 14


Temat miesiąca

Terminowe umowy o pracę – nowe zasady / 16


Podatki

VAT

Zbycie udziałów w spółce – czy podlega VAT / 25

Parkowanie pojazdu służbowego pod domem a pełne odliczenie VAT / 26

Gadżety i próbki otrzymane przez fryzjera od dystrybutorów i wydawane klientom – skutki w VAT / 27

CIT i PIT

Kara umowna za podjęcie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy / 29

Koszt podatku od nieruchomości dotyczący mieszkań niesprzedanych jeszcze przez dewelopera / 31

Sprzedaż w ramach działalności gospodarczej roślin pochodzących z własnej hodowli / 31

Ryczałt ewidencjonowany

Usługi transportowe w działalności – różne stawki ryczałtu / 32

PCC

Pożyczka między członkami rodziny zawarta przed notariuszem / 33

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Ustalenie zmiany stanu produktów dla potrzeb sporządzenia porównawczego rachunku zysków i strat / 34

Księga przychodów i rozchodów

Sposób udokumentowania zakupów on-line księgowanych w pkpir / 38

Kasy rejestrujące

Przedawnienie obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas / 39


ZUS przedsiębiorcy

Uprawnienia przedsiębiorcy związane z rodzicielstwem / 41

Ulgowy ZUS po zmianie działalności w formie spółki cywilnej na indywidualną / 44


Pracownicy

Zasiłki

/Jak liczyć świadczenia za czas wydłużenia urlopu rodzicielskiego 45

Świadczenia pracownicze

Dodatek za rozłąkę – kiedy bez ZUS / 49

Dokumenty ZUS

Błędy po dołączeniu dokumentów korygujących do korekty ZUS RCA / 50

Zmiana adresu pracownika w kartotece potwierdzonej przez ZUS / 51


Kontakty z urzędem

Uznaniowość decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych / 53

Zaświadczenie o niezaleganiu a potwierdzenie prawidłowości rozliczenia składek ZUS / 54


Organizacja biura rachunkowego

Roszczenia z tytułu usług księgowych przedawniają się po 2 latach / 56

Techniki wspomagające koncentrację (cz. 2) / 57

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - styczeń 2016
Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Cztery rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych / 4

Korygujemy tylko wcześniej potrącone koszty / 6

Odliczenie z zastosowaniem prewspółczynnika / 8

Zły stan techniczny budynku nie pozwoli na zmniejszenie daniny / 11

Nowy wzór PIT-11 / 12

Rozliczenie podatków przez konto na Portalu Podatkowym / 12

Ulgowe składki dla rozpoczynających działalność gospodarczą / 13

Współczynnik urlopowy w 2016 / 14

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 15


Temat miesiąca

Otwarcie roku podatkowego – terminy, o których należy pamiętać / 18


Podatki

CIT i PIT

Likwidacja korekty kosztów z tytułu przeterminowanych faktur, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym / 27

Nabycie obcego środka trwałego z własną inwestycją / 28

Opłaty za parkingi i autostrady w „kilometrówce” / 29

Opodatkowanie transakcji na rynku Forex zawieranych w ramach działalności gospodarczej / 30/

VAT

Zmiana US właściwego w sprawach VAT a obowiązek aktualizacji zgłoszenia VAT-R / 32

Nagroda pieniężna – czy podlega VAT / 32

Odliczenie VAT od towarów nabywanych w celu bezpłatnego przekazania pracownikom / 33

Korekta VAT odliczonego przy adaptacji wynajmowanego pomieszczenia po zaprzestaniu najmu / 34

Deklaracje VAT za grudzień kierujemy do nowego US – komunikat / 35


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Uproszczona ewidencja leasingu, podatku odroczonego oraz instrumentów finansowych w nowej spółce / 36

Księga przychodów i rozchodów

Zaniżenie przychodów w pkpir a stwierdzenie jej nierzetelności / 37

Przejście z ksiąg rachunkowych na pkpir mimo uchybienia terminowi poinformowania US / 38

Kasy rejestrujące

Opinia na potrzeby procesu nie jest usługą prawniczą / 39

Usługi fotograficzne a kasa fiskalna / 35


ZUS przedsiębiorcy

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. / 41

Jeśli przedsiębiorca-rolnik nie poinformuje o kwocie PIT, wypadnie z KRUS / 41


Pracownicy

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2016 / 43

Świadczenia pracownicze

Zakwaterowanie oddelegowanych pracowników – podstawa wymiaru składek ZUS / 49

Składki ZUS

Student z Ukrainy pracujący na zlecenie a składka zdrowotna / 50

Dokumenty ZUS

Korekta dokumentów rozliczeniowych – błąd informujący o braku kompletu pobranego z ZUS / 51

Prawo pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy płatne jak urlop / 53


Organizacja biura rachunkowego

Szkodą są tylko odsetki od zaległości podatkowej / 51


Rachunkowość i Podatki - grudzień 2015

Aktualności

Odsetki cywilnoprawne i w transakcjach handlowych – nowe zasady / 4

Biura podróży mogą uwzględnić ujemną marżę / 6

Ulgę na nowe technologie zastąpi ulga na badania i rozwój / 7

Wyższe refundacje antykryzysowe i świadczenia dla zatrudnionych młodocianych / 8

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 9


Temat miesiąca

Urlopy i zasiłki związane z urodzeniem dziecka – zmiany od 2.01.2016 r. / 13


Podatki

VAT

Zwolnienie z VAT lokalu ujętego w likwidacyjnym spisie z natury / 28

Nakłady na nieruchomość uwzględnione w czynszu – jak liczyć VAT z tytułu dzierżawy / 29

Niemieckie należności celne a podstawa opodatkowania WNT / 30

CIT i PIT

Jak rozliczyć czynsz inicjalny / 31

Wynagrodzenie wypłacone podwykonawcy w okresie wypowiedzenia umowy – czy jest kosztem / 33

Utracona zaliczka jako koszt uzyskania przychodów / 34

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pożyczka od brata na rozwój przedsiębiorstwa / 34

Umowa depozytu nieprawidłowego a PCC / 35


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Uproszczona ewidencja dla małych fundacji i stowarzyszeń / 36

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie kantoru a remanent walut na koniec miesiąca / 37

Faktura z roku poprzedniego – czy można ją ująć w pkpir / 38

Kasy rejestrujące

Usługi w zakresie zwrotu podatku z zagranicy a kasa rejestrująca / 39

Usługi paramedyczne mogą być objęte zwolnieniem z kasy fiskalnej / 40

Rozpoczęcie używania kas rejestrujących w różnym czasie a moment skorzystania z ulgi / 41


ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie usług na rzecz byłego zleceniodawcy nie skutkuje utratą prawa do niższych składek / 43

Najpierw menedżer, potem agent / 43

Co z ZUS podczas zawieszenia firmy / 44


Pracownicy

Wynagrodzenia

Potrącenie z wynagrodzenia zasądzone w ramach kary ograniczenia wolności / 45

Świadczenia pracownicze

Karty na posiłki profilaktyczne a składki ZUS / 46

Składki ZUS

Zatrudnienie absolwenta na praktykę / 47

Czy trzeba płacić składki ZUS z kontraktu, gdy menedżer ma własną firmę / 48

Prawo pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy / 50


Działalność gospodarcza

Składanie wzorów podpisów przy rejestracji spółki w KRS / 51


Kontakty z urzędem

Konsekwencje braku potwierdzenia złożenia PIT przez internet / 52


Organizacja biura rachunkowego

Czy można wprowadzić „dni nieobowiązkowe” dla pracowników / 54

Techniki wspomagające koncentrację / 55

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - listopad 2015
Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Nowe zasady liczenia odsetek od zaległości podatkowych / 4

Dofinansowanie opieki nad dzieckiem z ulgą w PIT / 6

Upadłość kontrahenta zawsze wykluczała korektę VAT należnego / 8

Rezygnacja z używania kasy fiskalnej przez biuro rachunkowe / 7

Nabywca nie ma obowiązku sprawdzać, czy sprzedawca nie naruszył przepisów o VAT / 10

Niekonstytucyjne składki za delegowanych pracowników / 11

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 11


Temat miesiąca

Wyższe składki do ZUS za zleceniobiorców / 16


Podatki

VAT

Jaka stawka dla WNT książek i kosztów ich wysyłki / 23

Rejestracja VAT-UE podatnika zwolnionego podmiotowo / 23

Sprzedaż w procedurze marży maszyn kupionych bez VAT / 25

Czy jest VAT od odsetek cywilnych naliczonych za spóźnioną zapłatę / 26/

CIT i PIT

Prace rozbiórkowe a wartość początkowa nowego obiektu / 27

Wydatek na opracowanie strony WWW przekraczający 3500 zł a amortyzacja / 28

Odsetki za zwłokę w zapłacie – czy są kosztem / 29

Wydatki na garnitur dla przedsiębiorcy / 29

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pożyczka udzielona na konto spółki cywilnej / 30

PCC przy zawarciu umowy spółki jawnej / 31


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Czy można sporządzić „mieszane” sprawozdanie finansowe / 32

Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztów druku ulotek przez podatnika świadczącego usługi reklamowe / 32

Data sporządzenia spisu z natury w razie zmiany wspólnika / 33

Kasy rejestrujące

Likwidacja działalności a obowiązek zwrotu ulgi od rezerwowej kasy / 34

Sprzedaż w systemie wysyłkowym poza kasą fiskalną / 35

Usługi budowlane wykonywane w Niemczech a kasa rejestrująca / 35

ZUS przedsiębiorcy

Renta inwalidzka, rodzinna i własna firma / 37

Zarobek komplementariusza wolny od składek / 38


Pracownicy

Świadczenia pracownicze

Impreza rekreacyjna dla pracowników sfinansowana ze środków zfśs / 39

Składki ZUS

Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie – jakie składki ZUS / 41

Dodatek zarządczy za okres choroby pracownika w postawie wymiaru składek / 42

Dokumenty ZUS

Korekta dokumentów przekazanych do ZUS po stwierdzeniu wypadku przy pracy / 43

Prawo pracy

Zasiłek macierzyński przy umowie na czas określony / 45

Kontakty z urzędem

Skutki nieprzekazania wierzytelności komornikowi / 49

Organizacja biura rachunkowego

Utrata zaufania do biura przyczyną nagłego wypowiedzenia umowy / 51

Jak niewielkie zmiany w miejscu pracy mogą podnieść koncentrację i efektywność / 53

Rachunkowość i Podatki - październik 2015

Aktualności

Nowe zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych / 4

Uproszczenie sprawozdań finansowych i ewidencji księgowej dla małych firm / 6

Rozliczenie VAT u komorników / 8

Kolejne deklaracje bez bezpiecznego podpisu elektronicznego / 9

Sprawdź NIP kontrahenta / 9

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 10

Zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców / 12


Temat miesiąca

Ulga na złe długi w VAT / 14


Podatki

VAT

VAT na usługi kateringowe dla pracowników i podwykonawców / 21

Odliczanie VAT od naprawy auta sprzedawanego w procedurze VAT marża / 23

Zawieszenie działalności gospodarczej a koszty leasingu / 24

Wydanie majątku wspólnikowi spółki z o.o. w zamian za umorzone udziały a VAT / 25

CIT i PIT

Zmiana leasingobiorcy – skutki w CIT i PIT / 25

Składka członkowska z tytułu uczestnictwa w stowarzyszeniu / 28

Umorzenie udziałów w sp. z o.o. a przychód wspólników / 29

Czy zakup narzędzi może być kosztem biura rachunkowego / 30

PCC jako koszt działalności / 30

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przychód ze sprzedaży składników majątku po likwidacji firmy / 31

Podatek od czynności cywilnoprawnych

PCC przy sprzedaży nieruchomości / 33


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Przekwalifikowanie inwestycji w nieruchomości do środków trwałych lub towarów / 34

Księga przychodów i rozchodów

Które przychody uwzględniać przy obliczaniu limitu 1 200 000 euro / 37

Dowody księgowe

Wystawienie faktury do paragonu wydanego przedsiębiorcy / 38

Kasy rejestrujące

Zwrot towaru na podstawie potwierdzenia płatności kartą kredytową / 39

Zawieszenie działalności a zakup kasy rejestrującej / 40


ZUS przedsiębiorcy

Oskładkowanie sportowca-przedsiębiorcy / 42

Wolny zawód i renta z tytułu niezdolności do pracy nie uwalniają od obowiązku zapłaty składek / 42


Pracownicy

Składki ZUS

Umowa zlecenia z uczniem i studentem / 44

Nieodpłatne zlecenie bez składek ZUS / 46

Dokumenty ZUS

Jak wykazać nieobecność pracownika bez prawa do świadczenia chorobowego / 46

Oznaczenie kolejności przetwarzania dokumentów wysłanych w zestawie / 47

Sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych po zmianie nazwiska pracownicy / 48

Prawo pracy

Dodatkowe zatrudnienie w trakcie urlopu wychowawczego / 49

Jak uwolnić się od zfśs / 51


Działalność gospodarcza

Martwa spółka wciąż ma obowiązki wobec KRS / 52


Kontakty z urzędem

Zapytaj, jak płacić składki ZUS / 53


Organizacja biura rachunkowego

Dokonywanie płatności za klienta a obowiązek rejestrowania przelewów / 57

Biuro rachunkowe nie odpowiada za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS / 58

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - wrzesień 2015
Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Jeden kurs euro dla celów ustalenia limitów podatkowych i księgowych / 4

Gminy mogą wprowadzić opłatę od reklam / 5

Centra obsługi podatnika – nowe udogodnienia dla firm / 6

Pracodawcy muszą się przygotować do przyjmowania e-zwolnień / 7

Obniżka średniej płacy zmienia wskaźniki i świadczenia / 8


Temat miesiąca

Nowe zasady obliczania zasiłków dla przedsiębiorców / 13


Podatki

VAT

Jaka stawka podatku dla zbycia prawa wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu / 22

Skutki rozwiązania umowy sprzedaży nieruchomości / 22

WNT naczepy samochodowej / 23

Brak faktury a odliczenie VAT przy WNT własnych towarów / 24/

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego w roku rozpoczęcia działalności / 26

CIT i PIT

Poręczenie wspólników a koszty spółki / 27

Odzyskanie elementów umorzonego środka trwałego / 27

Zbycie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej / 29

Czy właściciel jednoosobowej firmy może mieć trzy samochody / 30

Ryczałt także za nocleg w TIR-ze z leżanką / 31


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Refundacja z NFZ / 33

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w pkpir wydatku na nabycie praw autorskich do programu komputerowego / 35

Dowody księgowe

Wystawienie faktury na żądanie na podstawie skanu paragonu fiskalnego / 36

Kasy rejestrujące

Zwolnienie z kasy fiskalnej po wznowieniu działalności / 37

Kasa fiskalna w mobilnej gastronomii / 38


ZUS przedsiębiorcy

Jakie składki z tytułu prowadzenia szkoły / 40


Pracownicy

Wynagrodzenia

Jak rozliczyć świadczenia za ostatni miesiąc zatrudnienia / 41

Świadczenia pracownicze

Dowóz pracowników do pracy / 44

Składki ZUS

I pracownik, i przedsiębiorca / 45

Umowa zlecenia ze studiującym obcokrajowcem / 46

Dokumenty ZUS

Komunikat: „Podstawa wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe różni się od podstawy z poprzedniego miesiąca” / 46

Błąd: Przekroczenie podstawy wymiaru / 48


Działalność gospodarcza

NIP-8 – zgłoszenie czy aktualizacja? / 50

Jak skutecznie wznowić zawieszoną działalność / 51

Sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska – kto musi je sporządzać / 53


Kontakty z urzędem

Warunki uniknięcia kary dzięki złożeniu korekty deklaracji / 56

Jak liczyć stawki dzienne w Kks / 57

Organizacja biura rachunkowego

Prośba o pomoc przy popełnianiu przestępstwa / 59

Czy masz odwagę stanąć przed kamerą? / 60

Rachunkowość i Podatki - sierpień 2015

Aktualności

Czy każde świadczenie urlopowe jest kosztem uzyskania przychodu / 4

Łatwo sprawdzić, czy kontrahent rozlicza VAT / 6

Jest zgoda Rady UE na utrzymanie limitu zwolnienia z VAT / 6

Trudniej zaskarżyć interpretację podatkową / 7

Restrukturyzacja firm / 8

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 10


Temat miesiąca

W jakiej formie przechowywać faktury / 14


Podatki

VAT

Sprzedaż samochodu osobowego, przy zakupie którego odliczono tylko część VAT / 19

Wynajem przez podatnika VAT mieszkania stanowiącego majątek wspólny małżonków / 20

Sprzedaż palet nieodebranych przez dostawców / 21

Faktyczne transakcje z fikcyjnym kontrahentem – odliczenie VAT / 22

CIT i PIT

Faktyczne transakcje z fikcyjnym kontrahentem ‒ koszty uzyskania przychodów / 24

Rozliczenia podatkowe w razie prowadzenia przez rolnika pozarolniczej działalności gospodarczej / 25

Amortyzacja samochodu otrzymanego w darowiźnie / 26

Refaktura kosztów energii a przychód wspólnoty mieszkaniowej / 27

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jak opodatkować odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu za najem mieszkania / 28

Stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych / 29


Angielski w biurze rachunkowym / 30


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Samochód służbowy używany przez pracownika do celów prywatnych – ewidencja księgowa / 31

Ewidencja ulgi na zakup kasy w księgach rachunkowych / 32

Księga przychodów i rozchodów

VAT należny od importu usług u podatnika zwolnionego jest kosztem podatkowym / 34

Kasy rejestrujące

Najem prywatny przedsiębiorcy a kasa fiskalna / 34

Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej? / 35


ZUS przedsiębiorcy

Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku / 38


Pracownicy

Wynagrodzenia

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy / 40

Świadczenia pracownicze

Udział w wycieczce finansowanej przez pracodawcę nie skutkuje powstaniem przychodu / 43

Dokumenty ZUS

Wycofanie tylko jednej pozycji raportu ZUS RSA / 44

Komunikat: „W komplecie korygującym znajdują się powtórzone raporty” / 45

Prawo pracy

Pracownik w wieku przedemerytalnym szczególnie chroniony / 46


Działalność gospodarcza

Jakiej nazwy (firmy) może używać przedsiębiorca / 48

Zachowaj ostrożność, gdy wspólnicy są prokurentami / 50

Publiczna kampania edukacyjna – jak zminimalizować koszty jej prowadzenia / 52


Kontakty z urzędem

Dokumenty w języku obcym a czynności sprawdzające / 54

Liczba błędnych zapisów w księgach rachunkowych nie przesądza o tym, czy popełniono przestępstwo / 55


Organizacja biura rachunkowego

Roszczeniowy klient – jak sobie z nim radzić / 56

Pokaż swoje biuro od najlepszej strony / 57


Nowe prawo / 59

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - lipiec 2015
Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Hodowcy pieczarek z księgami rachunkowymi / 3

Więcej czasu na złożenie deklaracji PIT-6 / 5

Do opłat z tytułu egzekucji komorniczej będzie doliczany 23% VAT / 6

Odliczenie VAT od paliwa na cenzurowanym / 6

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 7


Temat miesiąca

Z każdej faktury za paliwo można odliczyć VAT / 11

Jak księgować VAT od paliwa zakupionego do samochodów osobowych / 19


Podatki

CIT i PIT

Czy nieodliczoną połowę VAT od wydatków samochodowych można ująć w kosztach / 22

Samochód osobowy będący środkiem trwałym i używany jednocześnie na cele osobiste przedsiębiorcy / 23

Jak księgować VAT od paliwa zakupionego do samochodów osobowych / 19

VAT

Zakup towarów w procedurze odwrotnego obciążenia a informacja podsumowująca / 26

Odliczenie VAT od wydatków na zakup i eksploatację wózka widłowego / 27

Nieodpłatne nabycie towarów od kontrahenta z UE oraz ich nieodpłatne przekazanie własnym klientom / 28


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Korekta zawyżenia przychodów ujawnionego po sporządzeniu sprawozdania finansowego / 29

Księga przychodów i rozchodów

Jak ewidencjonować przychody i koszty wspólnego przedsięwzięcia / 33

Ujmowanie sprzedaży w pkpir za cały miesiąc jednym dokumentem / 34

Kasy rejestrujące

Dwie faktury do paragonu / 35


ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe oskładkowanie lekarzy świadczących usługi na rzecz zoz po odbyciu w nim stażu / 37


Pracownicy

Wynagrodzenia

Kilka świadczeń w miesiącu, jedna kwota wolna od potrąceń / 39

Potrącenia z pensji i zasiłku opiekuńczego / 40

Od chwili zajęcia pensji alimenty ściągamy tylko przez komornika / 42

Świadczenia pracownicze

Nie każde świadczenie urlopowe jest wolne od składek / 44

Składki ZUS

Sposób liczenia terminu zgłoszenia do ZUS / 45

Syn wspólnika zatrudniony w spółce jawnej / 45

Dokumenty ZUS

Status weryfikacji: „Błędy przetwarzania” / 46

Komunikat: „Dla ubezpieczonego brak zgłoszenia z podanym kodem tytułu” / 47

Komunikat: „Brak raportu za ubezpieczonego zgłoszonego przez płatnika” / 48

Prawo pracy

Co z zfśs po likwidacji zakładu pracy / 49


Działalność gospodarcza

Kto może udzielić prokury / 51

Opłata produktowa ‒ dlaczego warto oddać klienta w ręce specjalisty / 52


Organizacja biura rachunkowego

Umowa z klientem – czego nie można w niej pominąć / 55


Nowe prawo / 58


Angielski w biurze rachunkowym / 60


Rachunkowość i Podatki - czerwiec 2015

Aktualności

Spór o korektę kosztów podatkowych / 3

Uszczelnienie VAT i złagodzona ulga na złe długi / 5

Małe biura rachunkowe mogły powrócić do zwolnienia bez względu na przyczynę jego utraty / 6

Wyższa średnia płaca, wyższe wskaźniki i świadczenia / 8

Łatwiej o ulgę w spłacie zobowiązań wobec ZUS / 9


Temat miesiąca

Zmiany w odwrotnym obciążeniu – kiedy nabywca towarów rozliczy VAT zamiast sprzedawcy / 17

Odwrotne obciążenie – ewidencja księgowa / 23


Podatki

VAT

Korekta faktury zaliczkowej wystawionej na kwotę wyższą od płatności końcowej / 26

Wynajem mieszkania firmie - jaka stawka VAT? / 27

Moment powstawania obowiązku podatkowego w VAT dla usług księgowych / 29

CIT i PIT

Moment powstania przychodu z tytułu usług księgowych / 29

Błędne określenie stanu zatrudnienia a korekta kosztów / 31

Sprzedaż rozpoczętej budowy na gruncie w użytkowaniu wieczystym / 32


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Klasyfikacja działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w spółdzielniach mieszkaniowych / 34

Rozliczanie w czasie straty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości przez spółdzielnię / 34

Księga przychodów i rozchodów

Wprowadzenie do sprzedaży własnych produktów rolnych / 35

Kasy rejestrujące

Jedna kasa dla kilku punktów usługowych / 36

Przekazanie pracownikom kart multisport poza kasą fiskalną / 37

Zakończenie pracy kasy rejestrującej / 38


ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie przedemerytalne nie daje statusu emeryta / 39

Ubezpieczenie zdrowotne osoby będącej pracownikiem, przedsiębiorcą i wspólnikiem / 39


Pracownicy

Świadczenia pracownicze

Opłacanie składek za doradcę podatkowego / 41

Składki ZUS

Za chorującego zwalnianego trzeba przekazać do ZUS zaświadczenie ZUS Z-3 / 42

Zamieszkanie ważniejsze od zameldowania / 43

Dokumenty ZUS

Przerwy między umowami zlecenia ‒ wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie / 44

Zmiana wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim w dokumentach ubezpieczeniowych / 45

Jak w raportach ZUS RSA wykazać urlop bezpłatny dłuższy niż miesiąc / 46

Problem z ponownym zgłoszeniem pracownicy, która w przerwie w zatrudnieniu zmieniła nazwisko / 46

Prawo pracy

Kontrolne badanie lekarskie między długą chorobą a wypoczynkiem / 47

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy / 48

Bez zerwania współpracy nie ma odprawy / 49


Działalność gospodarcza

Co z dokumentacją płacową po likwidacji pracodawcy / 50

Jak postąpić w razie cofnięcia wniosku przez KRS / 51

Kto może reprezentować spółkę / 52


Kontakty z urzędem

Odsetki od zaległych zobowiązań wobec US i ZUS płacimy, gdy ich kwota przekroczy ustalony limit / 54


Organizacja biura rachunkowego

Biuro nie ma obowiązku pilnowania, czy klient jest wypłacalny / 55

Jak zarządzać swoim czasem i obniżyć poziom stresu / 56


Angielski w biurze rachunkowym / 60

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - maj 2015
Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Powrót do zwolnienia z VAT możliwy nie tylko od początku nowego roku / 3

VAT i kasy w małych biurach rachunkowych / 4

Kto wrócił do zwolnienia, może mieć obowiązek korekty odliczonego VAT / 5


Temat miesiąca

Jak rozliczyć VAT od importu usług / 11

Ewidencja księgowa importu usług / 18


Podatki

PCC

PCC od aportu do spółki kapitałowej / 21

VAT

Sprzedaż używanego auta, przy zakupie którego nie odliczano VAT / 23

Obciążanie usługobiorcy kosztami dojazdu do miejsca świadczenia usługi / 23

Zwrot towaru sprzedanego unijnemu odbiorcy / 24

CIT i PIT

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jako koszt uzyskania przychodu / 25

Rozliczenie wydatku na nabycie miejsca postojowego / 26

Hodowla koni sportowych jako działalność rolnicza / 27

Ustalenie wartości początkowej gruntu i budynku / 28


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Paczki na Dzień Dziecka z zfśs – skutki podatkowe, ujęcie w księgach rachunkowych / 29

Paczki na Dzień Dziecka sfinansowane ze środków obrotowych firmy / 30

Księga przychodów i rozchodów

Zakup paliwa i doładowań do telefonu udokumentowany zagranicznym paragonem / 33

Kasy rejestrujące

Obsługa najmu prywatnego a kasa fiskalna / 34


ZUS przedsiębiorcy

Prowadzenie firmy nie wpływa na emeryturę / 36

Firma na wyspach i firma w Polsce / 37


Pracownicy

Wynagrodzenia

Przychody z pracy i zlecenia ‒ razem w dokumentach ZUS, osobno na liście płac / 38

Świadczenia pracownicze

Ulga na zorganizowany wypoczynek dziecka / 41

Nagrody dla pracowników, zleceniobiorców i samozatrudnionych / 43

Opłacanie inżynierowi budowlanemu składek na samorząd zawodowy / 44

Składki ZUS

Odszkodowanie za likwidację stanowiska pracy / 45

Dokumenty ZUS

Pensja „z dołu” wypłacona po ustaniu zatrudnienia / 46

Rozwiązanie umowy po przejściu na emeryturę i ponowne zatrudnienie / 46

Korekta daty zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego / 47

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę ze zwolnieniem z obowiązku jej świadczenia / 48

Działalność gospodarcza

Jak sprostować pomyłkę we wpisie do KRS / 50

Rachunek bankowy spółki cywilnej w CEIDG / 50


Kontakty z urzędem

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego w Urzędzie skarbowym i sądzie rejestrowym / 52


Organizacja biura rachunkowego

Ustal jasne zasady przekazywania dokumentów i informacji klientowi / 55

Jak rozmawiać z klientem ‒ tajniki skutecznej komunikacji / 57

Rachunkowość i Podatki - kwiecień 2015

Aktualności

Małe biura rachunkowe nadal korzystają ze zwolnienia z VAT i kas fiskalnych / 3

Sprzedaż poleasingowego auta bez podatku / 5

Odpisy na remonty lokali użytkowych to koszt spółdzielni / 7

Zamieszanie wokół reguł opłacania składek na FP za zleceniobiorców / 8

Wizyta u lekarza nie zawsze konieczna przed podjęciem pracy / 9

Nowe składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1. kwietnia / 10


Temat miesiąca

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ‒ obowiązki biura rachunkowego / 15


Podatki

VAT

Jaki kurs waluty obcej zastosować do faktury korygującej / 22

Zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług geodezyjnych / 23

Zakup złomu przez podatnika VAT zwolnionego / 23

Środek trwały w remanencie likwidacyjnym / 24

Akcyza

Akcyza na gaz do korekty / 26

CIT i PIT

Uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej a powstanie przychodu / 28

Zwolnienie dla nagród wręczanych przez organizatora zawodów sportowych / 29

Jak ustalić dochód ze sprzedaży środka trwałego nieujętego w ewidencji / 30

Wielkanocny wystrój biura a koszty podatkowe / 32

Odliczenie podatku od należności licencyjnych pobranego we Francji / 33


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Jak rozliczyć skonto / 35

Jak zaksięgować podatek u źródła potrącony we Włoszech / 35

Ujęcie spóźnionej faktury / 37

Księga przychodów i rozchodów

Niefakturowane wydatki na przejazdy komunikacją miejską i parkingi / 38

Straty z likwidacji towarów nieprzedstawiających wartości rynkowej / 38


ZUS przedsiębiorcy

Zwrot nadpłaconych składek po przyznaniu emerytury / 40

Umowa o pracę w Szwajcarii, spółka komandytowa w Polsce / 40


Pracownicy

Świadczenia pracownicze

Zleceniobiorca na szkoleniu / 42

Składki ZUS

Kiedy naliczać składkę na FP za zleceniobiorców / 43

Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP po urlopie macierzyńskim i wychowawczym / 44

Członek rady nadzorczej na zleceniu / 45

Dokumenty ZUS

Zasiłek macierzyński wypłacany przez dwóch pracodawców / 46

Umowa o pracę bezpośrednio po zleceniu / 47

Prawo pracy

Zwiększenie rocznego limitu nadgodzin / 50


Działalność gospodarcza

Zawieszenie działalności gospodarczej pracodawcy podczas urlopu wychowawczego pracownika / 50


Kontakty z urzędem

Rejestracja spółki cywilnej bez NIP-D / 51


Organizacja biura rachunkowego

Warto wypracować zasady dostarczania dokumentów i informacji / 52

Jak rozmawiać z klientem ‒ tajniki skutecznej komunikacji (cz. 3) / 55

Pozyskaj klientów na Facebook'u / 56

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - marzec 2015
Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

Pracodawcy rzadziej zlecą wykonanie badań lekarskich / 3

Wzrost średniej płacy zmienia wskaźniki i świadczenia / 5

Ulga prorodzinna ‒ jak skorzystać ze zwrotu / 6


Temat miesiąca

Kiedy kupując usługi za granicą, trzeba pobrać podatek u źródła / 12

Podatek u źródła – wycena i ujęcie księgowe / 18


Podatki

VAT

Rozliczenie zakupu usług Google AdWords / 21

Koszty wysyłki na fakturze zakupu / 22

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zwrot kosztów wysyłki to nie przychód / 24

CIT i PIT

Odliczanie składek ZUS zapłaconych z tytułu prowadzenia firmy od dochodu i podatku z innych źródeł / 25

Czy stratę można odliczać na bieżąco? / 26

Zaliczki na roboty budowlane a powstanie przychodu / 27

Podatek od nieruchomości

Tylko wspólnik spółki cywilnej może być właścicielem nieruchomości / 29


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować zwrot towarów sprzedanych w grudniu / 31

Odpis aktualizujący od należności dochodzonej na drodze sądowej / 33

Księga przychodów i rozchodów

Koszty utrzymania lokalu udokumentowane fakturami wystawionymi na małżonka / 34

Księgowanie zakupu towarów otrzymanych długo po wystawieniu faktury sprzedaży / 35

Dowody księgowe

Jak długo przechowywać faktury zakupu środków trwałych / 36

Kasy rejestrujące

Raporty fiskalne przy braku sprzedaży / 37

Zgłoszenie instalacji kasy – w którym urzędzie skarbowym? / 38


ZUS przedsiębiorcy

Małoletni wspólnik nie płaci składek / 40

Ulgowe składki po rozstaniu ze wspólnikiem / 41

Zawieszona firma a ulgowy ZUS po otwarciu nowej działalności / 41


Pracownicy

Wynagrodzenia

Pracownikowi‒dłużnikowi zostawiamy większy zasiłek / 42

Świadczenia socjalne

Prawo do zakupu usług ze zniżką / 44

Składki ZUS

Jest współpraca, nie ma wspólnego gospodarstwa domowego / 45

Małżeństwo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / 46

Dokumenty ZUS

Rozwiązanie umowy o pracę po urlopie wychowawczym / 47

Czy za zleceniobiorcę, który nie uzyskał przychodu, należy złożyć raport? / 48


Kontakty z urzędem

Termin wydania decyzji określającej wysokość straty / 49


Organizacja biura rachunkowego

Jakie obowiązki ciążą na biurach rachunkowych w zakresie ochrony danych osobowych / 50

Jak rozmawiać z klientem ‒ tajniki skutecznej komunikacji (cz. 2) / 53

Pomóż internautom znaleźć Twoje biuro w sieci / 55

Rachunkowość i Podatki - luty 2015

Aktualności

Dodatkowy obowiązek informacyjny dla spółek jawnych i partnerskich / 3

Sprzedaż „prywatnego” auta może rodzić przychód z działalności gospodarczej / 4

Wciąż trwa spór o moment potrącenia kosztów pośrednich / 7

Przegląd interpretacji i orzeczeń / 9


Temat miesiąca

Jak rozliczać diety z tytułu podróży służbowych / 11


Podatki

VAT

Opodatkowanie sprzedaży naczepy do Rumunii / 19

WDT przez niezarejestrowanego podatnika / 20

Odliczenie VAT z duplikatu faktury / 22

Decyduje moment otrzymania oryginału czy duplikatu / 23

PCC

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez wspólnika a PCC / 23

Podatek od nieruchomości

Stawka podatku dla miejsc parkingowych przeznaczonych dla klientów / 24

CIT i PIT

Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym / 25

Amortyzacja obiektu w budowie / 26

Czy uproszczenia w rachunkowości mają wpływ na rozliczenie CIT / 27


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę za telefon za zeszły rok / 30

Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej / 32

Księga przychodów i rozchodów

Koszt zakupu wyposażenia potwierdzonego fakturą wystawioną przed jego dostawą / 33

Jak udokumentować zakup kwiatów od działkowców / 34

Przychody z nieodpłatnych świadczeń ‒ dokumentowanie i ujęcie / 35

Kasy rejestrujące

Sporządzenie zeznania dla osoby fizycznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej / 36


ZUS przedsiębiorcy

Biznes w Polsce i USA / 37

Przedsiębiorca z zagraniczną wdowią rentą / 37

Wspólnik zleceniobiorcą / 38


Pracownicy

Wynagrodzenia

Za grudniową pracę zeszłoroczna stawka / 39

Dodatki nocne do nadgodzin poza najniższą płacą / 40

W pierwszym roku pracy uzupełniamy do kwoty 1400 zł / 42

Świadczenia socjalne

Pokrycie kosztów aplikacji a zwolnienie podatkowe i składkowe / 42

Składki ZUS

Zgłoszenie zatrudnionego brata jako członka rodziny / 43

Wspólny adres, ale bez współpracy / 44

Dokumenty ZUS

Nagroda roczna wypłacona byłym pracownikom / 45

Wysyłka dokumentów rozliczeniowych korygujących za kilka okresów rozliczeniowych / 46


Działalność gospodarcza

Prostsza rejestracja spółek w KRS / 47

Nowe zasady wpisów do KRS / 48


Kontakty z urzędem

Kontrola podatkowa w biurze czy siedzibie przedsiębiorcy / 50

Wzrosły kary za naruszenie obowiązków podatkowych / 51


Organizacja biura rachunkowego

Jak wybrać ubezpieczenie OC, by maksymalnie ograniczyć ryzyko? / 52

Księgowość na odległość, czyli jak zdobyć klienta nie ze swojego terenu / 54

Jak rozmawiać z klientem ‒ tajniki skutecznej komunikacji (cz.1) / 55

Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Rachunkowość i Podatki - styczeń 2015
Prenumerata roczna - 12 kolejnych wydań - 11/2016 - 10/2017

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2017 całoroczna

Cena: 90.00

Dodaj do koszyka


Prenumerata 2016 czwarty kwartał

Cena: 30.00

Dodaj do koszyka

Aktualności

OC dla biur rachunkowych / 3

Rozliczenia CIT i PIT tylko w formie elektronicznej / 3

Zgłoszenie VAT-R bez obowiązkowego potwierdzenia / 4

Ulgowe składki dla startujących w biznesie w 2015 r. / 5

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym – wyjaśnienie MF / 6

Terminy rozliczenia podatków bez zmian / 8

Przegląd interpretacji / 9


Temat miesiąca

Prywatne jazdy pracowników firmowym autem – ustalenie przychodu, VAT i składki ZUS / 10


Podatki

VAT

Obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych / 16

Odliczenie VAT z zaginionej faktury / 17

Zgoda na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu to usługa objęta VAT / 18

Kredyt kupiecki a obowiązek naliczenia VAT / 19

CIT i PIT

Spłata wierzytelności przez faktora a obowiązek korekty kosztów / 20

Dla fiskusa liczy się tylko udział wspólnika w zyskach / 22

PCC od umowy spółki cywilnej nie jest kosztem działalności gospodarczej / 22

Ujęcie w kosztach nieściągalnej wierzytelności z najmu po zmianie sposobu rozliczenia / 23

Podatek od nieruchomości

Jaka danina od gruntów rolnych i leśnych posiadanych przez przedsiębiorcę / 25


Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe

Odsetki od przeterminowanej należności / 27

Przekazanie towarów na potrzeby przedsiębiorstwa / 27

Czy skan rachunku hotelowego jest dowodem księgowym / 28

Księga przychodów i rozchodów

Księgi rachunkowe dla spółki, księga podatkowa dla wspólnika / 28

Jakie księgi dla cudzoziemca / 29

Jak zaewidencjonować sprzedaż środka trwałego / 30


ZUS przedsiębiorcy

Zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej / 31

Ulgowe składki po rozstaniu ze wspólnikiem / 31

Preferencyjne składki wspólnika i byłego pracownika / 32


Pracownicy

Wynagrodzenia

Wzrost minimalnej płacy wpływa na inne świadczenia / 34

Świadczenia socjalne

Karty multisport to świadczenia rzeczowe / 39

Karty przedpłacone sfinansowane ze środków zfśs / 40

Składki ZUS

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem / 41

Dokumenty ZUS

Jak skorygować pomyłkę w zgłoszeniu pracownika ‒ wykonawcy dzieła jako zleceniobiorcy / 42

Umowa o pracę z byłym zleceniobiorcą / 43

Nagroda dla pracownika na urlopie bezpłatnym / 43


Działalność gospodarcza

Rejestracja spółki cywilnej ‒ podwójny wpis do CEIDG / 45

Sprzedaż udziałów w spółce jawnej / 46


Kontakty z urzędem

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg przez biuro / 48


Organizacja biura rachunkowego

Jak chronić informacje niejawne / 50

Skutki niewydania ksiąg wobec niezapłacenia należności przez klienta / 52

Odpowiedzialność biura rachunkowego za księgowanie fałszywych faktur / 53

Jak zdobyć nowych klientów przez internet / 54